תודה מרגשת לרגל קבלת גמרות שוטינשטיין בבתי החולים

תודה מרגשת לרגל קבלת גמרות שוטינשטיין בבתי החולים

המיזם המדהים של רכישת גמרות מבוארות בהוצאת שוטינשטיין אותם מעמידים בבתי החולים ברחבי הארץ לרשות ולימוד החולים והמבקרים תופס תאוצה.

כחלק מפרויקט גיוס ההמונים למען רכישת גמרות שוטינשנטיין צוות לב נעמי רכש עבור 2 בתי חולים גמרות אלו.

תלמידים, בחורים, אברכים ועמך ישראל רבים חולמים על היום בו יהיה להם גמרא של שוטינשטיין שתסייע להם להבין את הנלמד. 

 

במיזם גיוס מיוחד מאוד ומרגש אנחנו ממשיכים לרכוש ולהעמיד את גמרות שוטינשטיין בבתי החולים ברחבי הארץ. לאחרונה העמדנו גמרות אלו בבית החולים מעיני הישועה לרשות הרבים, החולים והמבקרים.

 

בית חולים אחר אשר הגענו אליו עם גמרות שוטינשטיין הוא בית חולים שניידר. גם שם הייתה התרגשות רבה לרגל קבלת הגמרות.